K-12 Short Stories Compiled – English, Filipino together with Ilokano (Based on TG together with LM)

0
48

K-12 Short Stories Compiled – English, Filipino as well as Ilokano (Based on TG as well as LM)

FILIPINO Short Stories

Ang Batang May Maraming Bahay
Ang Hardinerong Tipaklong
Ang Kwento ni Binibining Repolyo
Ang Leon at ang Daga
Ang Pambihirang Sombrero
Ang Pamilyang Ismid
Ang Puting Sapatos
Ang Sikretong Rekado
Arroz Caldo ni Lolo Waldo Story
Basura Kid
Handog kay Isabella
Hipon at Biya
Jack as well as the Beanstalk (TAGALOG)
Laki sa Hirap
Lolit, Lamok ng Dengue
Magtanim Upang Mabuhay
Mariang Sinukuan
May Lakad Kami ni Tatay
Puno Para sa Lahat
Si Bing ang Munting Butanding
Si Cain at si Abel
Si Dindo Pundido Story
Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan
Si Faisal at Si Farida
Si Gong Galunggong
Si Jose, Ang Batang Magalang
Si Nina at ang bayan ng Daldalina
Si Noah at ang Malaking Baha
Si Pagong at si Matsing
Si Sibol at si Gunaw
Talagang Maipagmamalaki ang Bagong Bayani

ENGLISH Short Stories

A Lesson for John Benedict
Androcles as well as the Lion
Emang The Enchanter as well as the Three Brats
Fish is Fish
Mushroom inwards the Rain
The Green Bird
The Grouchy Ladybug
The King of the Forest as well as His Three Advisers
The Tomatoes of Peles
Tower to the Moon

ILOCANO Short Stories

Bulan ti Mayo Manen
Da Uning Ken Unnoy
Dagiti Ngipen ni Pining
Dagiti Sagut ni Sabrina
Daniw Ti Radio ni Oriando
Diay Talon
Ganuatti Pamilia
Iti Umuna nga Aldaw a Panagiskuela ni Dindin
Kinningkingan
Nadumaduma nga Uni ti Aglawlaw
Naragsak Influenza A virus subtype H5N1 Paskua
News Story
Paskua Manen
Puppet Show
Ti Ina a Baket a Balasang
Ti Nakaapal a Pamillia ni Tata Yulo
Ti Naparabur a Waig
Ti Pannakapanagan ti Ili ti Alcala
Ti Tarakenko a ni Tami
Sumber http://depedtambayanph.blogspot.com